Regnskap

Hovedvirksomheten til Primo Services AS er utførelse av regnskapstjenester for store og små bedrifter.

Vi er opptatt av fleksibilitet og strekker oss langt for å møte nettopp dine behov. Vi er en profesjonell samarbeidspartner og du som kunde skal være trygg på at lovkrav og god regnskapsskikk er ivaretatt.

Les mer›

Rådgivning

Vår målsetting er å være en tilgjengelig og god rådgiver for våre kunder. Vi ønsker å kunne være med å bidra til at våre kunder opplever en positiv utvikling av bedriften. Erfaringsmessig er mange ledere svært opptatt i den daglige driften, og for lite tid er igjen til å se på egen forretningsdrift.

Les mer › 

Regnskapsanalyse

Regnskapsanalyse/rapportering og dialog med våre kunder er svært viktig for Primo Services AS. Uten en god regnskapsanalyse og veiledning rundt den økonomiske situasjonen er man ikke i stand til å gjøre riktige grep til riktig tid.

Les mer ›