Primo Services AS kan hjelpe deg med:

  • Næringsoppgave med vedlegg
  • Selvangivelse
  • Resultat og Balanse
  • Årsoppgjørsdisposisjoner og Aksjeutbytte
  • Styrets årsberetning
  • Skatteberegning
  • Vi ivaretar selvfølgelig også lovens formelle krav til årsoppgjøret.