Vi tilbyr å utføre alle tjenester knyttet til lønnskjøring for våre kunder. Vi tilpasser arbeidet  til din bedrits virksomhet og vi legger stor vekt på å etablere effektive rutiner. Målsettingen er minst mulig arbeid for våre kunder, parallelt med at lønnskjøring skal være riktig og til riktig tid.

I tillegg til lønnskjøring kan vi også tilby tjenester som:

  • Inn/utmelding av arbeidstaker register
  • Sykefraværsstatistikk